Privacybeleid

Privacyverklaring

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Exception2 verwerkt. Indien je een formulier invult op onze website of om andere reden persoonsgegevens aan Exception2 verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen.

Verantwoordelijke voor verwerking persoonsgegevens

Exception-Exception BVBA, Jachtlaan 195, 1040 Etterbeek – BE 0 430 597 846 rebekka@exception2.be

Welke gegevens verwerkt Exception2 en voor welk doel?

Om onze website en de gebruikservaring ervan te verbeteren, verzamelen we informatie zoals het type browser, IP-adres, bezochte pagina’s en aantal keren dat er geklikt werd. Die gegevens verkrijgen we via Google Analytics en cookies.

 1. Info- of offerteaanvraag

Verstrek je ons zelf gegevens via ons info- of offerteformulier?
Dan slaan wij die in een beveiligde omgeving op. We kunnen ze vervolgens gebruiken om:

 • jouw vraag te beantwoorden
 • jouw bestelling te verwerken
 • je bij gelegenheid van belangrijk nieuws op de hoogte te brengen hiervan

Je kan je om op het even welk moment, kosteloos en op verzoek, verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens via rebekka@exception2.be

 1. Inschrijvingsformulier

Verstrek je ons Team en heb je zelf je gegevens ingevuld via ons inschrijvingsformulier?
Dan slaan wij die in een beveiligde omgeving op. We kunnen ze vervolgens gebruiken om:

 • opdrachten aan te bieden volgens het profiel dat je doorgeeft via ons inschrijvingsformulier (woonplaats, ervaring/competenties, talenkennis, …). Deze job-opdrachten kunnen door ons gecommuniceerd worden via telefoon, sms, e-mail, besloten groep op social media of planningsapp.
 • jouw arbeidscontracten op te maken
 • jouw naam, gsm-nummer en woonplaats door te geven aan jouw collega’s zodat je kan afspreken om te carpoolen
 • jouw naam en gsm-nummer door te geven aan klanten waar je voor werkt zodat zij je kunnen contacteren indien dat nodig blijkt voor, tijdens of na een opdracht
 • jouw loon te betalen
 1. Nieuwsbrief: in- en uitschrijving

Verstrek je ons zelf gegevens door je gratis in te schrijven op onze e-nieuwsbrief?
Dan slaan wij die in een beveiligde omgeving op. We gebruiken ze vervolgens alleen om:

 • jou e-nieuwsbrieven of blog-berichten te bezorgen per e-mail.
 • jou, incidenteel, van een uitzonderlijk aanbod of een nieuwe dienst op de hoogte te brengen

Je kan je op elk moment weer uitschrijven. Je hebt hiervoor alleen het e-mailadres nodig, waarop je onze e-nieuwsbrief ontvangt. Op elke nieuwsbrief vind je een uitschrijflink.

Derden

Personeelsgegevens die nodig zijn voor de inplanning en verloning van medewerkers worden in de desbetreffende softwarepakketten van onze leveranciers ingegeven. Wij eisen dat al onze leveranciers GDPR compliant zijn.
Namen en e-mailadressen die we gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrief, geven we door aan de firma waarmee we deze e-mailings versturen.
Verder verstrekken wij nooit gegevens aan derden, tenzij een gerechtelijk bevel ons hiertoe zou dwingen.

Bescherming gegevens

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens heeft Exception2 passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Jouw gegevens worden op een veilige manier bewaard op een interne server. Er wordt van deze gegevens op regelmatige basis een back-up gemaakt. Alle data is beschermd via een firewall en enkel toegankelijk voor bevoegde medewerkers van Exception2.

Bewaartermijn

Personeelsgegevens worden door ons verwerkt en bewaard zo lang als iemand actief is bij Exception2.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd tenzij er een wettelijke plicht is om bepaalde gegevens langer te bewaren. Documenten en/of gegevens die we van de wetgever moeten bewaren (bv. belastingfiches, loondocumenten, arbeidscontracten) worden bewaard volgende de wettelijke termijnen en vervolgens vernietigd.
Gegevens van klanten en hun contactpersonen worden bewaard zolang nodig om de gevraagde diensten aan jou te leveren en een vlotte dienstverlening te kunnen garanderen. Aansluitend worden de gegevens vernietigd tenzij er een wettelijke plicht is bepaalde gegevens langer te bewaren. Documenten en/of gegevens die we van de wetgever moeten bewaren (bv. facturen, btw-gegevens) worden bewaard volgende de wettelijke termijnen en vervolgens vernietigd.

Rechten van de gebruikers

Via het mailadres rebekka@exception2.be kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
Exception2 zal je verzoek in behandeling nemen en je na ontvangst informeren over de stappen die we vervolgens ondernomen hebben.
Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken. Je hebt het recht om de automatische profilering van jouw gegevens uit te schakelen.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop Exception2 je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen via rebekka@exception2.be. Je hebt ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer je vindt dat jouw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan rebekka@exception2.be.

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij zijn gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder jou daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op deze pagina is daarvoor afdoende. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.