PREV
NEXT

Al een tiental jaar is de opwarming van de aarde een van de belangrijkste problemen ter wereld. Een nieuw aspect binnen de verbintenis van Exception2 is het aanbieden van oplossingen om dit verschijnsel in te dijken.

Wij nemen maatregelen om de CO2-uitstoot, het energieverbruik en de afvalproductie in onze gebouwen te verminderen. Om de medewerkers bewust te maken van hun ecologische voetafdruk in het kantoor en bij hen thuis, worden er intern regelmatig mededelingen gepubliceerd.

Wat doet Exception2 voor het milieu?

🌳 Afval recycleren en/of valoriseren
🌳 Het energieverbruik verlagen
🌳 Milieuvriendelijke producten kopen
🌳 De aan de activiteiten verbonden vervuiling (carpooling, gebruik van tram en metro) verminderen
🌳 Papier gebruiken van duurzaam beheerde bossen

Wij blijven uiteraard waakzaam en openstaan voor verdere verbeteringen.

Bij Exception2 probeert men de verplaatsingen tot een minimum te beperken. De vaste medewerkers werken standaard van thuis en zijn 1 dag per week aanwezig op kantoor. De kantoorruimte wordt op die momenten verhuurd, voor een efficiënte bezetting. De administratie van Exception2 verloopt ook volledig digitaal en online. Klanten en medewerkers worden dus niet met een hele papierstapel geconfronteerd.

Intussen zijn de uniformen van de mensen in het veld aangepast, zodat deze niet meer naar de droogkuis hoeven, maar gewoon gewassen kunnen worden bij de dagelijkse kledij. De People bewaren deze ook bij hen thuis, zodat men hiervoor niet speciaal een extra verplaatsing hoeft te maken.

Exception2 wil op ecologisch vlak dus een voortrekker zijn. Heel wat klanten – die eenzelfde visie delen – reageren alvast heel enthousiast op dit initiatief.

Eventnews artikel

TOP