Onze dienst Merchandising

De merchandising groepeert alle optimaliseringstechnieken die betrekking hebben op de toewijzing van expositieruimten voor producten in verkooppunten en de presentatie ervan.

De optimalisering van de merchandising berust op kwantitatieve analyses van de verkoop en de resultaten, het in aanmerking nemen van gedragingen van de bezoekers van de verkooppunten (parcours, gebruiksgewoonten, snelheid, visuele gedragingen en vaardigheden, enz.).

De merchandising omvat over het algemeen de optimalisering van het assortiment, de optimalisering van de ruimtetoewijzing per product en merken, de inrichting van het verkooppunt en de communicatie in de winkel.

 

Uw producten in de kijker

babyboomOf het nu bestemd is voor de « grote distributie » of de « detailhandel », ons departement Merchandising beheert en organiseert de planning als echte specialisten en zet de producten zowel op het vlak van de bevoorrading als wat betreft de inrichting in de kijker.

Naast deze traditionele taken hebben wij onze expertise uitgebreid op het vlak van de controle in het verkooppunt. Het gaat hier onder meer om store checking, price auditing en beveiliging.

Tot slot kan dit departement ook tegemoetkomen aan uw noden, door voor middellange- en langetermijnopdrachten promoteams aan te bieden die uw verkoopkracht zullen versterken.

Ons interne team staat in voor het beheer van al deze activiteiten en maakt hiervoor gebruik van een computertool die indien nodig op maat kan worden aangepast. Een activiteitenverslag dat wordt opgesteld op basis van uw noden, kan in alle vertrouwelijkheid online worden geraadpleegd.